Bài học kinh nghiệm khi học môn lịch sử

Một là : Để đạt kết quả cao khi dạy học phần lịch sử Việt Nam – lớp 12 trước hết cần đầu tư xây dựng giáo án tốt. Giáo án tôt không phải đao trên mạng hay một giáo án có sẵn mà giáo viên phải biến nó thành kiến thức của mình .
Hai là : Trong quá trình dạy học trên lớp giáo viên cần chú ý kết hợp hài hoà , tự nhiên các phương pháp dạy học mới với việc sử dụng công nghệ thông tin, lồng ghép với các câu chuyện lịch sử có liên quan tới bài học. Một yếu tố rất quan trọng để thu hút, gây húng thú học tập cho học sinh là ngôn ngữ, giọng điệu sự nhiệt tình của giáo viên trong giảng dạy tạo không khí hào hứng tức là “ truyền lửa” cho học sinh  .
1Chot_6f231
Trong quá trình dạy học khi tổ chức cho học sinh làm bài tập hoặc thuyết trình phần đã chuẩn bị được cần kết hợp, sửa lỗi cho học sinh nhẹ nhàng đồng thời động viên khích lệ các em trước lớp. Kinh nghiệm cho thấy phần được học sinh chuẩn bị các em sẽ nhớ lâu và sâu sắc. Học sinh cùng chú ý theo dõi bạn thuyết trình hơn là giáo viên giảng lý thuyết suông .
Cần tập cho học sinh cách ghi bài và hệ thống kiến thức đã học. Một cách cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Tập cho học sinh cách tự ghi bài trên lớp, cách trình bày bài thi, cách học và ghi nhớ các sự kiện lịch sử. Đặc biệt tập cho học sinh cách lập giàn ý xây dựng sơ đồ tư duy sau mỗi bài, mỗi phần .
Giáo viên phải tập cho học sinh thói quen nhìn nhận sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau đặt giả thuyết khi lý giải hiện tượng . 
Giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin tự tìm hiểu và áp dụng các phương pháp mới vào dạy học, tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ .
Giáo viên có thể cung cấp cho học sinh một số địa chỉ trang tư liệu trên mạng internet để các em tự tìm kiếm thông tin .
Ba là : Nhà trường và tổ bộ môn cần xây dựng kế hoạch ôn tập soạn thảo tài liệu học cho các em thep hướng tinh giản ngắn gọn nhất.

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply