Học kỹ năng sống qua tác phẩm văn học

Việc học tập kỹ năng sống luôn là những yếu tố cần thiết của nhiều học sinh, tuy nhiên với những học sinh bậc trung học phổ thông  thì thời gian để cho các em học kỹ năng sống là vô cùng hiếm hoi, chính vì thế việc giáo dục kỹ năng cho học sinh một hần chủ đạo được chuyển sang lồng ghép trong các môn học, đặc biệt là môn

1. Xây dựng lối sống tự chủ

Sống tự chủ là mỗi người phải được là mình, phải giữ được cái bản ngã để tự khẳng định mình. Con người cần phải làm chủ bản thân mình trước mọi sự cám dỗ, lôi kéo, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Cần xây dựng lập trường tư tưởng đúng đắn, kiên định.

Tuyển sinh văn bằng 2 trung cấp điều dưỡng Hà Nội và trung cấp dược Hà Nội mới nhất năm 2016, có lớp học ngoài giờ hành chính cho sinh viên

Trong truyện, Bêlicốp sống trốn tránh hiện thực, cô độc ẩn mình trong bao, ai nói, ai làm khác đi một chút là hắn tái mặt, sợ hãi, nhất là khi nhắc đến chính quyền… Vì không làm chủ được bản thân nên khi anh ta va chạm với cuộc sống bên ngoài đã không thể đứng vững. Bêlicốp không làm chủ được mình nên không dám làm việc gì, luôn sợ hãi, không tự tin vào bản thân, không tự tin vào cuộc sống….

Việc học tập kỹ năng sống luôn là những yếu tố cần thiết của nhiều học sinh, tuy nhiên với những học sinh bậc trung học phổ thông  thì thời gian để cho các em học kỹ năng sống là vô cùng hiếm hoi, chính vì thế việc giáo dục kỹ năng cho học sinh một hần chủ đạo được chuyển sang lồng ghép trong các môn học, đặc biệt là môn 1. Xây dựng lối sống tự chủ Sống tự chủ là mỗi người phải được là mình, phải giữ được cái bản ngã để tự khẳng định mình. Con người cần phải làm chủ bản thân mình trước mọi sự cám dỗ, lôi kéo, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại. Cần xây dựng lập trường tư tưởng đúng đắn, kiên định. Trong truyện, Bêlicốp sống trốn tránh hiện thực, cô độc ẩn mình trong bao, ai nói, ai làm khác đi một chút là hắn tái mặt, sợ hãi, nhất là khi nhắc đến chính quyền… Vì không làm chủ được bản thân nên khi anh ta va chạm với cuộc sống bên ngoài đã không thể đứng vững. Bêlicốp không làm chủ được mình nên không dám làm việc gì, luôn sợ hãi, không tự tin vào bản thân, không tự tin vào cuộc sống…. Học sinh cần xây dựng cho mình một lối sống độc lập, tự chủ để xác định phương hướng học tập, lựa chọn hành động, lựa chọn tương lai cho mình. Sống làm chủ cho công việc hàng ngày, quyết đoán trong công việc…Tuy nhiên, không được đẩy sự tự chủ lên mức thái quá dễ dẫn đến bảo thủ, chỉ biết mình…mà là sự tự chủ trong giới hạn, nghĩa cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện mình, để sửa chữa  khuyết điểm 2. Xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhân cách. Một người tốt là một người có nhân cách. Chính nhân cách là biểu hiện cho chất người, chất nhân bản. Xây dựng, hoàn thiện nhân cách của mình đồng thời giúp đỡ người khác rèn luyện nhân cách đó là việc làm có ý nghĩa nhất, là việc làm rất Người. Xã hội có sự lành mạnh, có nhiều nhân cách tốt là một xã hội mang tính nhân bản, nhân đạo. Bêlicốp không phải là con người có nhân cách tốt đẹp, bởi sống trong môi trường đó, nhân cách Bêlicốp bị mai một dần khiến anh ta sống không đúng nghĩa con người. Sự tồn tại của anh ta chỉ là ở mặt sinh học, còn ở phần nhân cách con người xã hội thì Bêlicốp không hề có. Bởi vậy, muốn sống là người theo đúng nghĩa, mỗi người phải hoàn thiện phần nhân cách của mình, đó là luôn rèn luyện, học hỏi…những tính cách tốt đẹp. Đó là việc làm nhân bản để hướng tới cái đích cũng là nhân bản.

Học sinh cần xây dựng cho mình một lối sống độc lập, tự chủ để xác định phương hướng học tập, lựa chọn hành động, lựa chọn tương lai cho mình. Sống làm chủ cho công việc hàng ngày, quyết đoán trong công việc…Tuy nhiên, không được đẩy sự tự chủ lên mức thái quá dễ dẫn đến bảo thủ, chỉ biết mình…mà là sự tự chủ trong giới hạn, nghĩa cần biết lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện mình, để sửa chữa  khuyết điểm

2. Xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhân cách.

Một người tốt là một người có nhân cách. Chính nhân cách là biểu hiện cho chất người, chất nhân bản. Xây dựng, hoàn thiện nhân cách của mình đồng thời giúp đỡ người khác rèn luyện nhân cách đó là việc làm có ý nghĩa nhất, là việc làm rất Người. Xã hội có sự lành mạnh, có nhiều nhân cách tốt là một xã hội mang tính nhân bản, nhân đạo.

Bêlicốp không phải là con người có nhân cách tốt đẹp, bởi sống trong môi trường đó, nhân cách Bêlicốp bị mai một dần khiến anh ta sống không đúng nghĩa con người. Sự tồn tại của anh ta chỉ là ở mặt sinh học, còn ở phần nhân cách con người xã hội thì Bêlicốp không hề có. Bởi vậy, muốn sống là người theo đúng nghĩa, mỗi người phải hoàn thiện phần nhân cách của mình, đó là luôn rèn luyện, học hỏi…những tính cách tốt đẹp. Đó là việc làm nhân bản để hướng tới cái đích cũng là nhân bản.


Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply