Học lịch sử qua trò chơi đi tìm ẩn số

Giáo viên chọn một bức tranh để làm ẩn số, bức tranh được che bởi 4 mảnh ghép mỗi mảnh ghép tương ứng với mỗi câu hỏi khác nhau, nếu trả lời được các câu hỏi thì 4 mảnh ghép được lật mở và bí ẩn bức tranh sẽ được giải thích.
       Với phương pháp này đòi hỏi học sinh phải nhanh nhẹn, phản ứng nhanh với những câu hỏi được đưa ra nhưng để làm được điều đó yêu cầu học sinh phải tự tin về kiến thức của mình, có khả năng nói trước đám đông, tôn trọng ý kiến của người khác, kiềm chế cảm xúc để không vi phạm luật chơi. Đó chính là những kỹ năng mà học sinh đã thực hành được. 
   Ví dụ khi học bài 20: xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV
hocsinhlop12
Hình ảnh được che lấp là hình 38: Bia tiến sĩ trong Văn Miếu (Hà Nội)
Để giải đáp ẩn số này, giáo viên đưa ra những câu hỏi có liên quan đến hình 38, nếu học sinh giải đáp được câu hỏi nào thì mảnh ghép đó được lật mở và bí ẩn bức tranh dần xuất hiện.
Câu hỏi 1: Văn Miếu được xây dựng dưới triều vua nào?
Câu hỏi 2: Văn Miếu được xây dựng vào thời gian nào?
Câu hỏi 3: Bia tiến sĩ trong Văn Miếu được xây dựng vào thời gian nào?
Câu hỏi 4: Nêu những nét đặc trưng nhất của giáo dục nước ta từ thế kỷ X-XV?
         Ngoài các phương pháp trên còn có nhiều phương pháp khác để rèn luyện
  kỹ năng sống cho học sinh. Mỗi phương pháp có những tác động tích cực khác nhau nhưng đều nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng sống giúp các em hoàn thiện về thể chất và tinh thần, rèn luyện những kỹ năng sống cơ bản để hòa nhập cùng sự phát triển của xã hội. Với đặc thù môn Lịch sử tôi đưa ra những phương pháp trên để giáo viên áp dụng vào bài dạy sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.


Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply