Làm sao để trẻ không còn tình trạng học gạo

Đối với học sinh tiểu học thì tình trạng học gạo trở nên ngày càng phổ biến, học sinh học hầu như chỉ quan trọng “thuộc” chứ không phải là “hiểu”. Đây cũng là do tác động từ gia đình, nhà trường về việc đặt nặng vấn đề điểm số lên lưng học sinh, đây cũng là một cách giáo dục sai lầm khiến cho học sinh được lập trình như một cái máy nhưng không có sự hiểu biết vậy. Chính vì vậy nên chính sách mới của bộ giáo dục đã quyết tâm chấm dứt tình trạng học gạo, học vì điểm số này của học sinh.

1. Học sinh học theo khả năng, sở thích

Đây cũng là một cách giáo dục mới mà bộ giáo dục và đào tạo công bố theo thông tư từ ngày 

 15/10/2014. Tuy nhiên thì các thầy cô đã triển khai việc này ngay từ những ngày đầu năm học mới để giúp cho học sinh chuẩn bị sẵn trong lòng và triển khai dần . Việc này khiến học sinh giảm đi tình trạng quá nặng nề về điểm số, chỉ học gạo sao cho đạt được điểm cao mà không hiểu được nội dung chủ yếu của bài, đây cũng là tác động do gia đình và nhà trường quá chú trọng vấn đề về điểm của các em mà gây ra.

Chính vì thế nên khi được đánh giá bằng nhận xét thay vì điểm số, học sinh sẽ có tâm lý thoải mái hơn và chú tâm học hiểu hơn, học theo như sở thích của mình khiến cho các em có thể tự tin hơn về bản thân và hiểu biết hơn thay vì làm một “cái máy” được gia đình và nhà trường lập trình sẵn.

Làm sao để trẻ không còn tình trạng học gạo

2. Khó khăn của giáo viên

Việc thay đổi phương thức giáo dục mới bao giờ giáo viên cũng là người phải cập nhật đầu tiên và truyền đạt cho các em, tuy nhiên để làm được việc này thì chính những giáo viên cũng cần phải vất vả tiếp nhận và hưởng ứng từ đầu. Bản thân các giáo viên cũng cần tích lũy kinh nghiệm về thể chế giáo dục mới để có thể làm tốt được công tác giáo dục của mình.

Ngoài ra để có thể đánh giá chính xác thì giáo viên lại càng cần phải quan sát học sinh kỹ hơn, chu đáo, tận tâm hơn vì yêu cầu đánh giá cả năng lực và trí tuệ, chính vì thế nên giáo viên cũng vất vả hơn rất nhiều.

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply