Một số phương pháp giáo dục kỹ năng trong giờ học cho học sinh

Việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh qua các tiết học đã trở thành một trong những nhu cầu khá quan trọng và thiết yếu. Chính vì vậy trong quá trình giảng dạy của mình giáo viên cần lồng ghép việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ qua từng tiết học khác nhau

1. Phương thức lồng ghép trong tiết học

Ví dụ: Tiết Kể chuyện, giáo viên yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện cho cả lớp nghe, giúp học sinh  rèn kĩ năng giao tiếp trước đám đông, mạnh dạn và tự tin, nói năng ngày càng lưu loát hơn. Khi kể xong mời các bạn nhận xét, trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện, nhận xét về tính cách của các nhân vật trong truyện, giúp các em tạo cảm giác tự tin khi trao đổi một vấn đề, cách giải quyết một vấn đề có hiệu quả nhất.

Một số phương pháp giáo dục kỹ năng trong giờ học cho học sinh

2. Lồng ghép trong  các tiết học khác nhau

 – Trong tiết Khoa học qua việc tổ chức học nhóm, đã rèn cho học sinh kĩ năng giao tiếp trước các bạn, kĩ năng hợp tác cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc. 

 – Trong tiết Toán, khi học sinh đánh giá, nhận xét bài làm của bạn, các em đã được rèn kĩ năng giao tiếp một cách đúng mực và kĩ năng chia sẻ. Chẳng hạn: Bạn làm sai, nhận xét là: "Theo tớ, cách giải thế này" chứ không nói là:"Cậu làm sai rồi" hoặc nhận xét một cách không tế nhị.

 – Thông qua tiết “Tập đọc”, giáo dục học sinh cách đọc hay, đọc diễn cảm, lôi cuốn người nghe qua hoạt động “ Hướng dẫn đọc hay" đã rèn cho học sinh cách diễn đạt, thuyết trình hấp dẫn lôi cuốn.

 – Trong các bài học Đạo đức, qua hoạt động thảo luận nhóm, đóng vai, đã giáo dục các em biết tham gia ý kiến của mình một cách tự tin thoải mái, giáo dục các em biết gần gũi, quan tâm chia sẻ và thân thiện với bạn, biết giúp đỡ bạn khi cần; từ đó lớp tạo ra một lớp học đoàn kết và thân thiện, các em giao tiếp với nhau thoải mái và vui vẻ  với nhau hơn.

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply