Nội dung chính bài học “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập là một trong những tác phẩm văn học nổi bật hàng đầu của Hồ Chí Minh, tác phẩm này không chỉ có giá trị văn học, giá trị nghệ thuật cao mà nó còn mang giá trị chính trị cực kỳ thâm thúy, là một phần mang lại độc lập cho dân tộc Việt Nam.

1. Nội dung chính của tác phẩm

– Tố cáo tội ác của thực dân Pháp. 
– Quá trình nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền. 

2. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp trên mọi phương diện. 

– Về kinh tế. 
– Về chính trị. 
– Về văn hóa – xã hội – giáo dục.
– Về những luận điệu xảo trá của kẻ thù kẻ thù (chúng chẳng những không “bảo hộ”, không “khai hóa” mà còn gây ra thảm họa đói kém năm 1945. 
+ Cách thức tố cáo những tội ác của thực dân Pháp. 
– Nghệ thuật đối lập: Giữa phần mở đầu và phần nội dung (lí lẽ tốt đẹp với những hành động trắng trợn, dã man.
– Phát huy một cách tối đa hiệu quả của nghệ thuật liệt kê, thủ pháp so sánh, ẩn dụ, điệp từ … 
– Ngôn ngữ giàu hình ảnh, giọng văn hùng hồn đanh thép, câu văn dài ngắn linh hoạt.
Tất cả những thủ pháp nghệ thuật nói trên đã góp phần làm nổi bật những tội ác điển hình, toàn diện, thâm độc của thực dân Pháp tạo được mối xúc động lớn cho độc giả.

Ngữ văn 12 tuyên ngôn độc lập

Nội dung chính bài học “bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

3. Quá trình nhân dân ta nổi dậy giàn chính quyền. 

+ Khái quát quá trình nhân dân ta nổi dậy. 
– Trước ngày 9/ 3/ 1945, Việt Minh đã nhiều lần kêu gọi người Pháp liên minh chống Nhật. Như vậy, Việt Minh quả thực đã cùng chiến tuyến với phe Đồng minh đẩy lùi thảm họa Phát xít trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. 
– Việt Minh giữ thái độ khoan hồng nhân đạo đối với người Pháp, giúp cho họ chạy qua biên giới, cứu họ ra khỏi nhà giam Nhật, bảo vệ tính mạng, tài sản cho họ. 
– Việt Minh đã lãnh đạo nhân dân cả nước giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi Nhật đầu hàng đồng minh.
+ Cách thức thể hiện.
– Câu văn rõ ràng, với những mốc thời gian cụ thể tạo nên những chứng cớ xác thực.
– Phát huy tối đa hiệu quả của nghệ thuật điệp ngữ: “Sự thật …” sự thật này có ý nghĩa, bẻ gãy mọi luận điệu, xảo trá của kẻ thù trước dư luận thế giới, thuyết phục phe đồng minh và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ nền độc lập của Việt Minh khẳng định vai trò của cách mạng vô sản Việt Nam và lập trường chính nghĩa của dân tộc. 
– Kiểu câu khẳng định, điệp từ ngữ, song hành cú pháp … tạo nên âm hưởng hào hùng trang trọng của đoản khúc anh hùng ca, góp phần vào thành công của tác phẩm.

4. Nội dung phần cuối

+ Nội dung:
– Tuyên bố với thế giới nền độc lập của dân tộc Việt Nam. 
– Bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam.
+ Cách thức thể hiện nội dung. 
– Tác giả sử dụng nhiều từ ngữ trang trọng “trịnh trọng tuyên bố”, “có quyền hưởng” chắc nịch, như lời khẳng định một chân lí thể hiện ý chí, quyết tâm của cả một dân tộc.
Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply