Mon, 12 / 2015 | ngongan

Kỹ năng giao tiếp là một trong số những kỹ năng sống vô cùng quan trọng cần được giáo dục sớm cho trẻ, chính vì vậy cha mẹ lẫn các bé cần có sự chú ý tuyệt đối trong việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho con. 1. Cần có môi trường lành mạnh […]

Kỹ năng giao tiếp là một trong số những kỹ năng sống vô cùng quan trọng cần được giáo dục sớm cho trẻ, chính vì vậy cha mẹ lẫn các bé cần có sự chú ý tuyệt đối trong việc giáo dục kỹ năng giao tiếp cho con.

1. Cần có môi trường lành mạnh

Môi trường giáo dục phải đảm bảo an toàn, lành mạnh, bảo vệ về thể chất và tinh thần cho học sinh, hỗ trợ và tạo cảm giác thân thiện, an tâm, hứng thú học tập và thoải mái vui chơi sinh hoạt cho học sinh. Muốn vậy, người giáo viên phải tạo cơ hội cho học sinh tự tin giao tiếp trước tập thể lớp, nhóm, cá nhân với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy và phát huy hết tính chủ động sáng tạo, tự giác học tâp của học sinh.

Phương pháp thúc đẩy kỹ năng giao tiếp cho học sinh

2.  Xây dựng môi trường tinh thần: 

Môi trường tinh thần là thái độ ứng xử giữa người với người  được thể hiện cụ thể trong mối quan hệ giữa học sinh với những người trong gia đình, giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh. Để xây dựng môi trường tinh thần mang tính thân thiện tôi đã tiến hành từng bước như sau :

 + Tìm hiểu hoàn cảnh của từng học sinh ngay đầu năm học thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp trước, qua trao đổi với các bậc phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh của học sinh(cao đẳng dược hà nội) trao đổi một cách thân mật, nhằm động viên gia đình cùng tích cực tham gia giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh. 

+ Nắm chắc tổng thể nội dung chương trình cả năm học, từng học kì, từng tháng, từng tuần của lớp chủ nhiệm và nghiên cứu phương pháp dạy học tích cực, Một trong  những yếu tố quan trọng tạo nên một môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực là sử dụng hiệu quả phương pháp và hình thức dạy học mới, phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, hoạt động theo nhóm, theo tổ, đóng vai, trò chơi học tập ads. tuyển sinh cao đẳng y tế hà đông mang lại hiệu quả cao sẽ góp phần giúp học sinh tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo vào quá trình dạy học .

+  Tìm hiểu địa chỉ mua mật ong hoa cà phêphấn hoa mật ong chất lượng cao từ Tây Nguyên tại Hà Nội

Đây là giải pháp tốt để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh. Lớp học có thân thiện thì mọi học sinh trong lớp mới thân thiện trong cử chỉ, lời nói, thân thiện trong học tập, thân thiện trong hoạt động và vui chơi. Lớp học thân thiện giúp các em gần gũi nhau hơn, quan tâm và giúp đỡ nhau một cách chân tình, có những hành vi, cử chỉ, lời nói thực sự đẹp đẽ và chuẩn mực.


Bài viết cùng chuyên mục