Top 6 PPC Agencies Việt Nam 2019

Theo thống kê của Clutch, năm 2018 có 61 công ty digital marketing đang hoạt động ở Việt Nam. Sau đây là Top 6 công ty chuyên về mảng PPC (Pay Per Click) PPC Agencies in Việt Nam

 1. Iris Data-Driven Digital Marketing Agency
 2. OptShare
 3. Aun Vietnam Co. Ltd.
 4. P2P Digital Vietnam
 5. Think! Digital
 6. TNCL Digital Agency

Các dịch vụ mà Iris Data-driven Digital Marketing Agency cung cấp:

 1. Research & Data Analytics (Nghiên cứu và phân tích dữ liệu số)
 2. Digital Strategy Consulting (tư vấn chiến lược digital)
 3. Search Engine Market Research (Nghiên cứu và báo cáo thị trường tìm kiếm)
 4. Search Engine Optimization (SEO)
 5. Search Ads (Quảng cáo tìm kiếm | Google Adwords)
 6. Dịch vụ Digital Marketing chuyên sâu: quảng cáo Facebook, quảng cáo Google Videos…
 7. Data-driven Marketing (tiếp thị theo định hướng dữ liệu)
 8. Website Development (Thiết kế và phát triển website)
 9. Native ads (Quảng cáo hiển thị tự nhiên và cá nhân hoá)
 10. Conversion optimization (Tối ưu hoá chuyển đổi)

 

Bạn cần dịch vụ digital marketing? Hãy liên hệ với chúng tôi:

Iris Data-driven Digital Marketing Agency
A: 3G15, Street 22, Binh An Ward, District 2, HCMC, Vietnam
M: +84888 239 444
E: [email protected]
W: https://irisdigital.agency

Share this Post :

No comments yet.

Leave a Reply