Tue, 03 / 2016 | ngongan

Để có kỹ năng quản lý nhân sự tốt thì người quản lý nhân sự cần phải biết khen thưởng và đánh giá công việc cho nhân viên đúng cách nhất. Việc khen thưởng và đánh giá khen thưởng cần dự theo mức thành công thực chất mà nhân viên thực hiện được trong phạm […]

Để có kỹ năng quản lý nhân sự tốt thì người quản lý nhân sự cần phải biết khen thưởng và đánh giá công việc cho nhân viên đúng cách nhất. Việc khen thưởng và đánh giá khen thưởng cần dự theo mức thành công thực chất mà nhân viên thực hiện được trong phạm vi công việc của mình.

1.    Chọn phương pháp đánh giá hiệu quả công việc

Muốn đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân viên thì người quản lý nhân sự cần phải chọn phương pháp đánh giá công việc thích hợp, hãy xác định rõ kết quả cuối cùng mà họ đạt được, điều này sẽ giúp cho nhân viên tăng ý thức giá trị của bản thân tốt hơn.

Chăm chú lắng nghe tục tiêu thực tế và phản hồi của nhân viên để giúp bạn có được đánh giá chuẩn xác nhất, vận dụng chính xác các kỹ năng quản lý nhân sự cần có để làm mỗi nhân viên càng thêm tăng cường hiệu quả công việc của cá nhân.

Khi đánh giá công việc cũng phải có hệ thống đánh giá nhất đinh và công khai, đặt mục tiêu rõ ràng và khích lệ những cá nhân hoàn thành mục tiêu, điều này sẽ giúp nhân viên thường xuyên đề xuất ý tưởng công việc và đóng góp tốt nhất.

Những kỹ năng quản lý nhân sự cực hay mà bạn nên biết

2.    Thường xuyên đánh giá công việc

Việc đánh giá hiệu quả công việc thường xuyên giúp nhân viên có động lực phấn đấu và phát triển tốt. Nếu bạn muốn xét duyệt mục tiêu thành tích thực tế của nhân viên thì cần phải đánh giá công việc và thông tin phản hồi hiệu quả công việc tốt nhất, xem xét các vấn đề của nhân viên, bản thân bạn cũng cần rèn luyện kỹ năng quản lý nhân sự tốt hơn.

Chỉ khi bạn đánh giá đúng với hiệu quả công việc của nhân viên mới giúp nhân viên dưới tay bạn làm việc tốt hơn do được khích lệ, làm cho mọi người có cảm giác hài lòng với công việc mà họ đang làm.

Công nhận các thành tích của nhân viên và thường xuyên hướng dẫn cách cải thiện thành tích cũng giúp cho nhân viên cũng giúp cho họ phấn đấu làm việc tốt hơn, và chú ý tuyệt đối nên tránh phán xét lỗi lầm cũng như phê bình nhân viên quá mức để tránh cho nhân viên nản lòng với công việc mà họ đang làm.

Những kỹ năng quản lý nhân sự cực hay mà bạn nên biết

3.    Xây dựng tiêu chí đánh giá trên đặc tính nhân viên

Để có thể đánh giá công việc bạn cần xây dựng tiêu chí đánh giá theo từng đặc tính của nhân viên, chẳng hạn những tiêu chí tích cực như hay đặt câu hỏi, hay đóng góp ý kiến, thích sự không chắc chắn và hay tìm kiếm các giải pháp thay thế trong những trường hợp xấu đều là những đặc tính tốt mà bạn có thể đánh giá tốt cho nhân viên.

Ngoài ra cho nhân viên tự phê bình dựa trên những chứng cứ đã có, giúp nhân viên giao tiếp tốt hơn và luôn sẵn sàng với công việc, thúc đẩy tính hòa đồng và tăng cường phát biểu sáng kiến của nhân viên cũng giúp bạn phát triển đội ngũ nhân sự của bản thân mạnh hơn

Những nhân viên phớt lờ ý kiến người khác hoặc có những suy nghĩ nửa vời, làm việc theo cảm giác và sự bốc đồng hay không nhạy cảm với công việc, miễn cưỡng với những công việc được giao, hoàn toàn không năng động thì bạn cần phải giám sát liên tục và thường xuyên để tránh nhân viên làm ảnh hưởng tới thành tích công việc chung, cũng như để họ ý thức và thay đổi bản thân tốt nhất.

Những kỹ năng quản lý nhân sự cực hay mà bạn nên biết

4.    Đánh giá khen thưởng đúng cho nhân viên

Muốn quản lý nhân sự thành công thì bạn cần phải đánh giá đúng thành tích công việc cũng như ý thức làm việc của nhân viên, xây dựng quy trình đánh giá công khai để mọi người có thể nhận biết rõ điểm yếu của mình và thay đổi bản thân, giúp nhân viên tăng cường tính quyết tâm hoàn thành công việc tốt nhất.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục