Loading...

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất

Đại học Sư phạm Hà Nội điểm chuẩn cao nhất năm 2023 thuộc ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28.42 điểm. Các ngành còn lại dao động trong khoảng từ 18.3 – 28.13 điểm.

dai hoc su pham ha noi

Tổng quan

  • Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
  • Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Mã tuyển sinh: SPH

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 3 năm gần nhất

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 2023 2022 2021
1 7140206 Giáo dục Thể chất T01 22.85 19.55  
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 26.6 26.35 27.4
3 7140114C Quản lí giáo dục C20 26.5 26.5 26.75
4 7140114D Quản lí giáo dục D01; D02; D03 24.8 24.6 25.7
5 7140201A Giáo dục mầm non M00 22.25 22.08 22.48
6 7140201B GD mầm non – SP Tiếng Anh M01 20.63 19.25 19.88
7 7140201C GD mầm non – SP Tiếng Anh M02 22.35 19.13 22.13
8 7140202A Giáo dục Tiểu học D01; D02; D03 26.62 26.15 27
9 7140202B GD Tiểu học – SP Tiếng Anh D01 26.96 26.55 27.5
10 7140203C Giáo dục Đặc biệt C00 27.9 27.5 24.25
11 7140203D Giáo dục Đặc biệt D01; D02; D03 26.83 24.85 24.35
12 7140204B Giáo dục công dân C19 27.83 27.5 26.5
13 7140204C Giáo dục công dân C20 27.31 27.5 27.75
14 7140205B Giáo dục chính trị C19 28.13 28.5 26.25
15 7140205C Giáo dục chính trị C20 27.47 28.5 28.25
16 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh C00 26.5 26 25.75
17 7140208D Giáo dục Quốc phòng và An ninh D01; D02; D03 25.05 23.85 21.45
18 7140209A SP Toán A00 26.23 26.25 26.3
19 7140209B SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 27.63 27.7 27.7
20 7140209D SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 27.43 27.5 28.25
21 7140210A SP Tin học A00 24.2 23.55 21.35
22 7140210B SP Tin học A01 23.66 23.45 21
23 7140211A SP Vật lý A00 25.89 25.35 25.15
24 7140211B SP Vật lý A01 25.95 25.55 25.6
25 7140211C SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A00 25.36 25.9 25.9
26 7140211D SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A01 25.8 26.1 26.75
27 7140212A SP Hoá học A00 26.13 25.8 25.4
28 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) D07 26.36 26 26.35
29 7140212C SP Hoá học B00 26.68 26 24.25
30 7140213B SP Sinh học B00 24.93 23.63 23.28
31 7140213D SP Sinh học D08 22.85 20.78 19.38
32 7140217C SP Ngữ văn C00 27.83 28.5 27.75
33 7140217D SP Ngữ văn D01; D02; D03 26.4 25.95 26.9
34 7140218C SP Lịch sử C00 28.42 28.5 27.5
35 7140218D SP Lịch sử D14 27.76 27.05 26
36 7140219B SP Địa lý C04 26.05 26.9 25.75
37 7140219C SP Địa lý C00 27.67 27.75 27
38 7140221A Sư phạm Âm nhạc N01 19.55 19.13  
39 7140221B Sư phạm Âm nhạc N02 18.5 18.38  
40 7140222A Sư phạm Mỹ thuật H01 18.3    
41 7140222B Sư phạm Mỹ thuật H02 19.94 21  
42 7140231A SP Tiếng Anh D01 27.54 27.39 28.53
43 7140233C SP Tiếng Pháp D15; D42; D44 25.61 23.51 26.03
44 7140233D SP Tiếng Pháp D01; D02; D03 25.73 25.31 25.78
45 7140246A SP Công nghệ A00 21.15 19.15 19.05
46 7140246C SP Công nghệ C01 20.15 19.3 19
47 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.56 26.05  
48 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc D04 26.12 25.91  
49 7229001B Triết học (Triết học Mác Lê-nin) C19 25.8 23.5 16
50 7229001C Triết học (Triết học Mác Lê-nin) C00 24.2 22.25 16.25
51 7229030C Văn học C00 26.5 27 25.25
52 7229030D Văn học D01; D02; D03 25.4 25.2 25.4
53 7310201B Chính trị học C19 26.62 26 20.75
54 7310201C Chính trị học D66; D68; D70 25.05 20.45 18.9
55 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C00 25.89 26.25 25.5
56 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) D01; D02; D03 25.15 24.8 25.4
57 7310403C Tâm lý học giáo dục C00 26.5 26.75 26.5
58 7310403D Tâm lý học giáo dục D01; D02; D03 25.7 25.5 26.15
59 7310630C Việt Nam học C00 24.87 25.5 23.25
60 7310630D Việt Nam học D15 22.75 20.45 22.65
61 7420101B Sinh học B00 20.71 17.63 16.71
62 7420101D Sinh học D08; D32; D34 19.63 19.15 20.78
63 7440112A Hóa học A00 22.75 20.05 19.75
64 7440112B Hóa học B00 22.1 19.7 19.45
65 7460101A Toán học A00 25.31 24.35 23
66 7460101D Toán học D01 25.02 24.55 24.85
67 7480201A Công nghệ thông tin A00 23.7 23.9 22.15
68 7480201B Công nghệ thông tin A01 23.56 23.85 21.8
69 7760101C Công tác xã hội C00 23.48 24.25 21.25
70 7760101D Công tác xã hội D01; D02; D03 22.75 22.5 20.25
71 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật C00 22.5 16.75 17
72 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật D01; D02; D03 21.45 17.75 18.8
73 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 25.8 26.5 26.5
74 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15 23.65 23.9 23.95

Xem thêm: Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140202A Giáo dục Tiểu học Toán (× 2), Ngữ văn 22.35
2 7140202B Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 21.9
3 7140202C Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh Toán (× 2), Tiếng Anh 25.1
4 7140203C Giáo dục Đặc biệt Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 17.55
5 7140204B Giáo dục công dân Ngữ văn (× 2), Lịch sử 20.05
6 7140205B Giáo dục chính trị Ngữ văn (× 2), Lịch sử 20.85
7 7140208C Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ngữ văn (× 2), Lịch sử 17
8 7140208D Giáo dục Quốc phòng và An ninh Ngữ văn (× 2), Địa lý 19.15
9 7140209A SP Toán học Toán (× 2), Vật lí 25.28
10 7140209B SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Toán (× 2), Tiếng Anh 26.65
11 7140209C SP Toán học Toán (× 2), Hóa học 25
12 7140210A SP Tin học Toán (× 2), Vật lí 18.75
13 7140210B SP Tin học Toán (× 2), Tiếng Anh 17.25
14 7140211A SP Vật lý Vật lí (× 2), Toán 22.75
15 7140211C SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) Vật lí (× 2), Tiếng Anh 21.05
16 7140212A SP Hoá học Hóa học (× 2), Toán 23.96
17 7140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) Hóa học (× 2), Tiếng Anh 22.25
18 7140213B SP Sinh học Sinh học (× 2), Hóa học 15.75
19 7140213D SP Sinh học Sinh học (× 2), Tiếng Anh 15.4
20 7140217C SP Ngữ văn Ngữ văn (× 2), Lịch sử 22.15
21 7140217D SP Ngữ văn Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 21.15
22 7140218C SP Lịch sử Lịch sử (× 2), Ngữ văn 24.01
23 7140218D SP Lịch sử Lịch sử (× 2), Tiếng Anh 21.65
24 7140219B SP Địa lý Địa lí (× 2), Ngữ văn 20.9
25 7140219C SP Địa lý Địa lí (× 2), Lịch sử 22.99
26 7140231A SP Tiếng Anh Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn 23.55
27 7140231B SP Tiếng Anh Tiếng Anh (× 2), Toán 24.68
28 7140233D SP Tiếng Pháp Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn 16.65
29 7140246A SP Công nghệ Toán (× 2), Vật lí 15
30 7140246C SP Công nghệ Toán (× 2), Tiếng Anh 15
31 7140114C Quản lí giáo dục Ngữ văn (× 2), Lịch sử 16.1
32 7140114D Quản lí giáo dục Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 17.05
33 7220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn 22.55
34 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Anh (× 2), Toán 23.55
35 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn 20.9
36 7229001B Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Ngữ văn (× 2), Lịch sử 15.05
37 7229030C Văn học Ngữ văn (× 2), Lịch sử 20.05
38 7229030D Văn học Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 19.4
39 7310201B Chính trị học Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 15.5
40 7310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 17.65
41 7310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Ngữ văn (× 2), Lịch sử 17.45
42 7310403C Tâm lý học giáo dục Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 19.05
43 7310403D Tâm lý học giáo dục Ngữ văn (× 2), Lịch sử 19.6
44 7310630C Việt Nam học Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 16.05
45 7420101B Sinh học Sinh học (× 2), Hóa học 15
46 7420101D Sinh học Sinh học (× 2), Tiếng Anh 15
47 7440112A Hóa học Hóa học (× 2), Toán 15.25
48 7460101A Toán học Toán (× 2), Vật lí 21.75
49 7460101D Toán học Toán (× 2), Hóa học 20
50 7480201A Công nghệ thông tin Toán (× 2), Vật lí 20
51 7480201B Công nghệ thông tin Toán (× 2), Tiếng Anh 21
52 7760101C Công tác xã hội Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 15.55
53 7760101D Công tác xã hội Ngữ văn (× 2), Lịch sử 15.25
54 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Ngữ văn (× 2), Lịch sử 17.3
55 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh 15
56 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn 15.7

Hiền Lâm

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

[Cập nhật] Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội có gì mới?

[Cập nhật] Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội có gì mới? 06/04/2024 | 11:10 am

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Những năm trở lại đây, HNUE luôn được xếp vào trường trọng điểm của quốc gia, tạo ra không ít nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố phía ...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Những năm ...

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 26/02/2024 | 10:53 am

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Những năm trở lại đây, HNUE luôn được xếp vào trường trọng điểm của quốc gia, tạo ra không ít nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố ...

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường đại học đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước. Những ...