Loading...

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 3 năm gần nhất

Học viện Ngoại giao điểm chuẩn cao nhất năm 2023 thuộc ngành Ngôn ngữ Anh với 35.99 điểm. Các ngành còn lại dao động trong khoảng từ 25.27 – 28.46 điểm.

Hoc vien Ngoai giao

Tổng quan Học viện Ngoại giao

  • Tên trường: Học viện Ngoại giao
  • Tên Tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam (DAV)
  • Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Mã trường: HQT

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao theo Phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 2023 2022 2021
1 HQT01 Quan hệ quốc tế A01; D01; D07 26.8 26.85 27.6
2 HQT01 Quan hệ quốc tế D03; D04; D06 25.8 25.85 27.6
3 HQT01 Quan hệ quốc tế C00 28.3 27.85 27.6
4 HQT02 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 35.99 35.07 36.9
5 HQT03 Kinh tế quốc tế A00 25.76 26.15 27.4
6 HQT03 Kinh tế quốc tế A01; D01; D07 26.76 26.15 27.4
7 HQT03 Kinh tế quốc tế D03; D04; D06 25.76 25.15  
8 HQT04 Luật quốc tế A01; D01; D07 26.52 26.5 27.3
9 HQT04 Luật quốc tế D03; D04; D06 25.52 25.5  
10 HQT04 Luật quốc tế C00 28.02 27.5 27.3
11 HQT05 Truyền thông quốc tế A01; D01; D07 26.96 27.35 27.9
12 HQT05 Truyền thông quốc tế D03; D04; D06 25.96 26.35 27.9
13 HQT05 Truyền thông quốc tế C00 28.46 28.35 27.9
14 HQT06 Kinh doanh quốc tế A00 25.8 26.6 27
15 HQT06 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07 26.8 26.6 27
16 HQT06 Kinh doanh quốc tế D03; D04; D06 25.8 25.6  
17 HQT07 Luật thương mại quốc tế A01; D01; D07 26.7 26.75  
18 HQT07 Luật thương mại quốc tế D03; D04; D06 25.7 25.75  
19 HQT07 Luật thương mại quốc tế C00 28.2 27.75  
20 HQT08-01 Hàn Quốc học A01; D01; D07 26.7 28  
21 HQT08-01 Hàn Quốc học C00 28.2 29  
22 HQT08-02 Hoa Kỳ học A01; D01; D07 26.4 26.55  
23 HQT08-02 Hoa Kỳ học C00 27.9 27.55  
24 HQT08-03 Nhật Bản học A01; D01; D07 26.27 27  
25 HQT08-03 Nhật Bản học D06 25.27 27  
26 HQT08-03 Nhật Bản học C00 27.77 28  
27 HQT08-04 Trung Quốc học A01; D01; D07 26.92 28.25  
28 HQT08-04 Trung Quốc học D04 25.92 27.25  
29 HQT08-04 Trung Quốc học C00 28.42 29.25  

Xem thêm: Học phí Học viện Ngoại giao có gì mới?

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao theo Phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 2023 2024
1 HQT01 Quan hệ quốc tế A01; D01; D07 28 30.97
2 HQT01 Quan hệ quốc tế C00 29 31.97
3 HQT01 Quan hệ quốc tế D03; D04; D06 27 29.97
4 HQT02 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 26.81 40.24
5 HQT03 Kinh tế quốc tế A01; D01; D07 27.87 31.05
6 HQT03 Kinh tế quốc tế A00; D03; D04; D06 26.87 30.05
7 HQT04 Luật quốc tế A01; D01; D07 26.55 30.73
8 HQT04 Luật quốc tế C00 27.55 31.73
9 HQT04 Luật quốc tế D03; D04; D06 25.55 29.73
10 HQT05 Truyền thông quốc tế A01; D01; D07 29 31.18
11 HQT05 Truyền thông quốc tế C00 30 32.18
12 HQT05 Truyền thông quốc tế D03; D04; D06 28 30.18
13 HQT06 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07 28.13 31.08
14 HQT06 Kinh doanh quốc tế A00; D03; D04; D06 27.13 30.08
15 HQT07 Luật thương mại quốc tế A01; D01; D07 26.75 30.83
16 HQT07 Luật thương mại quốc tế C00 27.75 31.83
17 HQT07 Luật thương mại quốc tế D03; D04; D06 25.75 29.83
18 HQT08-01 Hàn Quốc học A01; D01; D07 26.6 30.73
19 HQT08-01 Hàn Quốc học C00 27.6 31.73
20 HQT08-02 Hoa Kỳ học A01; D01; D07 26.25 30.63
21 HQT08-02 Hoa Kỳ học C00 27.25 31.63
22 HQT08-03 Nhật Bản học A01; D01; D07 26.46 30.61
23 HQT08-03 Nhật Bản học C00 27.46 31.61
24 HQT08-03 Nhật Bản học D06 25.46 30.61
25 HQT08-04 Trung Quốc học A01; D01; D07 27.51 30.72
26 HQT08-04 Trung Quốc học D04 26.51 29.72
27 HQT08-04 Trung Quốc học C00 28.51 31.72

Hiền Lâm

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

[Mới nhất] Học phí Học viện Ngoại giao có gì mới?

[Mới nhất] Học phí Học viện Ngoại giao có gì mới? 10/04/2024 | 6:08 pm

Học viện Ngoại giao với hơn 64 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác đối ...

Học viện Ngoại giao với hơn 64 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả ...

Tuyển sinh chính quy 2023 Học viện Ngoại giao: Năng động- Sáng tạo – Tầm nhìn

Tuyển sinh chính quy 2023 Học viện Ngoại giao: Năng động- Sáng tạo – Tầm nhìn 06/03/2024 | 4:12 am

Học viện Ngoại giao với hơn 64 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong cả nước có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác ...

Học viện Ngoại giao với hơn 64 năm truyền thống phát triển vững vàng, là cơ sở hàng đầu trong ...