Loading...

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2023

Năm 2023, điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động 16,5 – 24,5 (tăng 1,5 điểm so với năm ngoái). Trong đó điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm.
Cụ thể, mức điểm cao nhất là 24,5 thuộc về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Tiếp theo là ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử với mức 24 điểm. Ngành Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa, điểm đầu vào là 23,0.

hoc vien nong nghiep 2

Tổng quan

  • Tên trường: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
  • Tên tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
  • Địa chỉ: Trâu Qùy – Gia Lâm – Hà Nội
  • Mã trường: HVN

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp năm 2023

TT Nhóm ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Thú y A00, A01, B00, D01 19.0
2 Chăn nuôi thú ý – thuỷ sản A00, B00, B08, D01 17.0
3 Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị A00, A09, B00, D01 17.0
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử A00, A01, A09, D01 24.0
5 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, A09, D01 22.0
6 Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá A00, A01, A09, D01 23.0
7 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A09, C20, D01 24.5
8 Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch A00, A09, C20, D01 22.5
9 Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu A00, B00, B08, D01 18.0
10 Công nghệ thực phẩm và Chế biến A00, B00, D07, D01 19.0
11 Kinh tế và Quản lý A00, C04, D07, D01 18.0
12 Xã hội học A09, C00, C20, D01 17.0
13 Luật A09, C00, C20, D01 21.5
14 Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số A00, A01, A09, D01 22.0
15 Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00, A01, B00, D01 17.0
16 Khoa học môi trường A00, A01, B00, D01 16.5
17 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 20.0
18 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 19.0

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022

TT Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D01 19.0
2 Bảo vệ thực vật A00, B00, B08, D01 15.0
3 Khoa học cây trồng
4 Nông nghiệp
5 Chăn nuôi A00, A01, B00, D01 16.0
6 Chăn nuôi thú y
7 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D01 16.0
8 Kỹ thuật điện
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 17.0
11 Kỹ thuật cơ khí
12 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00, A09, B00, C20 16.0
13 Công nghệ sinh dược A00, B00, B08, D01 16.0
14 Công nghệ sinh học
15 Công nghệ thông tin A00, A01, A09, D01 17.0
16 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
17 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
18 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 16.0
19 Công nghệ và kinh doanh và thực phẩm
20 Công nghệ sau thu hoạch
21 Kế toán A00, A09, C20, D01 17.0
22 Tài chính – Ngân hàng
23 Khoa học đất A00, B00, B08, D07 23.0
24 Kinh tế A00, C04, D01, D10 16.0
25 Kinh tế đầu tư
26 Kinh tế tài chính
27 Kinh tế số
28 Quản lý kinh tế
29 Kinh tế nông nghiệp A00, B00, D01, D10 17.0
30 Luật A00, C00, C20, D01 18.0
31 Khoa học môi trường A00, B00, D01, D07 18.0
32 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D01, D07 20.0
33 Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 18.0
34 Nông nghiệp công nghệ cao A00, B00, B08, D01 16.0
35 Quản lý bất động sản A00, A01, B00, D01 15.0
36 Quản lý đất đai
37 Quản lý tài nguyên và môi trường
38 Quản lý và phát triển du lịch A00, A09, C10, D01 16.5
39 Quản lý và phát triển ngồn nhân lực
40 Thương mại điện tử
41 Quản trị kinh doanh
42 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A09, C20, D01 21.0
43 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, A01, B00, D01 19.0
44 Thú y A00, A01, B00, D01 17.0
45 Bệnh học thuỷ sản A00, B00, D01, D07 15.0
46 Nuôi trồng thuỷ sản
47 Xã hội học A00, C00, C20, D01 15.0

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021

TT Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 Công nghệ kỹ thuật ô tô 16
2 Kỹ thuật cơ khí
3 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 15
4 Công nghệ sinh học 18
5 Công nghệ sinh dược
6 Công nghệ thông tin 16.5
7 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
8 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
9 Công nghệ sau thu hoạch 17.5
10 Công nghệ thực phẩm
11 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
12 Khoa học môi trường 17
13 Công nghệ kỹ thuật hoá học 17
14 Công nghệ kỹ thuật môi trường
15 Ngôn ngữ Anh 15
16 Nông nghiệp công nghệ cao 18
17 Quản lý đất đai 15
18 Quản lý tài nguyên và môi trường
19 Quản lý bất động sản
20 Quản trị kinh doanh 16
21 Thương mại điện tử
22 Quản lý và phát triển du lịch
23 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23
24 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 19
25 Sư phạm công nghệ
26 Thú y 15.5
27 Bệnh học thuỷ sản 15
28 Nuôi trồng thuỷ sản
29 Xã hội học 15
30 Quản trị kinh doanh nông nghiệp 17
31 Kinh tế nông nghiệp
32 Công nghệ sinh học
33 Khoa học cây trồng
34 Kinh tế tài chính
35 Bảo vệ thực vật 15
36 Khoa học cây trồng
37 Nông nghiệp
38 Chăn nuôi 18
39 Chăn nuôi thú y
40 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16
41 Kỹ thuật điện
42 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
43 Kế toán 16
44 Tài chính – Ngân hàng
45 Khoa học đất 20
46 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng
47 Kinh tế 16
48 Kinh tế đầu tư
49 Kinh tế tài chính
50 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
51 Quản lý kinh tế
52 Kinh tế số
53 Kinh tế nông nghiệp 17
54 Phát triển nông thôn
55 Luật 20

Tham khảo bài viết Học viện Nông Nghiệp Việt Nam – Tuyển sinh chính quy 2024

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

[Cập nhật] Học viện Nông Nghiệp Việt Nam – Tuyển sinh chính quy 2024

[Cập nhật] Học viện Nông Nghiệp Việt Nam – Tuyển sinh chính quy 2024 07/03/2024 | 7:47 am

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xã hội. Bài viết ...

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa ...

Học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2023 – 2024

Học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2023 – 2024 25/03/2024 | 5:41 pm

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với cơ sở vật chất khang trang hiện tại, đội ngũ ...

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học, nơi cung cấp nguồn ...