Loading...

Đại học Sư phạm – Đại học Huế Công Bố Điểm Chuẩn Năm 2023 : Thông Tin Mới Nhất

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2023 đã công bố tăng đáng kế so với năm 2022, dao động từ 15 – 27 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất. Đây là minh chứng phản ánh rõ ràng việc gia tăng  nhận thức về tầm quan trọng của việc giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử trong xã hội ngày nay.

5

Giới thiệu

  • Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Huế
  • Tên trường Tiếng Anh: Hue University’s College Of Education (DHS)
  • Địa chỉ: Số 32, 34, 36 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
  • Website: http://www.dhsphue.edu.vn/
  • Mã tuyển sinh: DHS
  • Email tuyển sinh: tuyensinh@dhsphue.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm – Đại học Huế năm 2023

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2023
STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm thi THPT
1 Giáo dục Mầm non 7140201 M01, M09 22.00
2 Giáo dục Tiếu học 7140202 C00, C19, C20, D66 25.30
3 Giáo dục công dân 7140204 C00, C19, C20, D66 25.60
4 Giáo dục Chinh trị 7140205 C00, C19, C20, D66 25.50
5 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 7140208 C00, C19, C20, D66 24.60
6 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, D90 25.00
7 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 19.75
8 Sư phạm Vật lí 7140211 A00, A01, A02, D90 24.00
9 Sư phạm Hóa học 7140212 A00,B00, D07, D90 24.60
10 Sư phạm Sinh học 7140213 B00, B02, B04, D90 22.50
11 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C19, D01, D66 27.35
12 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00, C19, CD14, D78 27.60
13 Sư phạm Địa lí 7140219 C00, C20, D15, D78 26.30
14 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N00, N01 18.00
15 Sư phạm Công nghệ 7140246 A00, A02, D90 19.00
16 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, B00, D90 23.00
17 Giáo dục pháp luật 7140248 C00, C19, C20, D78 19.00
18 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 7140249 C00, C19, C20, D78 26.00
19 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00, C00, C20, D01 18.00
20 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, D90 15.00
Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
21 Giáo dục tiểu học 7140202TA C00, D01, D08, D10 25.30
22 Sư phạm Toán học 7140209TA A00, A01, D07, D90 25.00

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế năm 2022

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25,25
3 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; C20; D66 19
4 7140205 Giáo dục chính trị C00; C19; C20; D66 19
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 19
8 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 22
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B04; D90 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; D01; D66 25
11 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19; D14; D78 25
12 7140219 Sư phạm Địa lý A09; C00; C20; D15 24,25
13 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 18
14 7140246 Sư phạm Công nghệ A00; A02; D90 19
15 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; B00; D90 19
16 7140248 Giáo dục pháp luật C00; C19; C20; D66 24
17 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00; C19; C20; D78 19
18 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; A02; D90 15
19 7310403 Tâm lý học giáo dục B00; C00; C20; D66 15
20 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00; C19; C20; D66 19
21 7440102 Vật lý (Tiên tiến) A00; A01; D07; D90 26
22 7140202TA Giáo dục Tiểu học C00; D01; D08; D10 25,25
23 7140209TA Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D90 24
24 7140210TA Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 23
25 7140211TA Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; D90 26
26 7140212TA Sư phạm Hoá học A00; B00; D07; D90 22
27 7140213TA Sư phạm Sinh học B00; B02; B08; D90 19

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế: Giới thiệu tổng quát và thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế: Giới thiệu tổng quát và thông tin tuyển sinh 04/10/2023 | 6:57 am

Trường Đại học Sư phạm Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lý giáo dục có trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, phục vụ sự nghiệp phát ...

Trường Đại học Sư phạm Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và ...

Tổng Quan Về Chi Phí Học Tại Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Tổng Quan Về Chi Phí Học Tại Đại học Sư phạm – Đại học Huế 04/10/2023 | 7:05 am

Với tầm nhìn chiến lược, Đại học Sư phạm – Đại học Huế  đã khẳng định mục tiêu tới năm 2030: trở thành cơ sở đào tạo giáo viên hàng đầu, tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng trong hệ thống giáo dục quốc gia. Trường cam kết hoàn thiện ...

Với tầm nhìn chiến lược, Đại học Sư phạm – Đại học Huế  đã khẳng định mục tiêu tới năm 2030: ...